AD3E + BCOMPLEX C

TĂNG TRỌNG NHANH, CHỐNG CÒI, VỖ BÉO, MAU LỚN, NẶNG CÂN, ĐẸP MÃ, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TIÊU HOÁ TỐT

Quy cách: 1Kg (10 in 1)