AMOX – COLI PLUS | NHÓM SẢN PHẨM KHÁNG SINH BỘT CÔNG NGHỆ BAO VIÊN

759.000

– Đặc trị viêm ruột hoại tử – Thương hàn – Tụ huyết trùng