AMOXICOLIS @ GOLD | NHÓM SẢN PHẨM KHÁNG SINH BỘT CÔNG NGHỆ BAO VIÊN

1.598.500

– Đặc trị viêm ruột hoại tử – Trị thương hàn – Trị tụ huyết trùng