BIO MEN PRO | MEN XỬ LÝ CHUỒNG TRẠI – CHẾ PHẨM SINH HỌC VI SINH THẢO DƯỢC | NHÓM SẢN PHẨM NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

489.000

MEN XỬ LÝ CHUỒNG TRẠI – CHẾ PHẨM SINH HỌC VI SINH THẢO DƯỢC
– Khử khí độc, mùi hôi, sạch không khí, hết bệnh hô hấp
– Đuổi côn trùng, xử lý môi trường, an toàn sinh học, ủ phân vi sinh