BROMEN BẠC HÀ | NHÓM KHÁNG SINH DUNG DỊCH UỐNG – CÔNG NGHỆ GEL HOÁ

55.000350.000

– Giảm ho – Long đờm – Thông khí quản – Tiêu viêm