BROMEN C THẢO DƯỢC

GIẢM HO, LONG ĐỜM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

 HẠ SỐT NHANH, THANH NHIỆT, GIẢM ĐAU, GIẢI ĐỘC