BROMHEXIN PLUSS | THUỐC TIÊM DẠNG DUNG DỊCH – CÔNG NGHỆ GEL HOÁ

70.000

– Giảm ho – Long đờm – Thông khí quản