CÔN TRÙNG THẢO MỘC Plus | NHÓM SẢN PHẨM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN

55.00099.000

– Hiệu quả ngay lập tức
– Khắc tinh ruồi, gián, kiến, muỗi, ve, ghẻ, bọ chét, rận, mòng, mạt, nhện