ĐG GLUCO K+C THẢO DƯỢC ORAL (HT)

THẢO DƯỢC CHỐNG NÓNG, GIẢI ĐỘC, TIÊU VIÊM, TĂNG CƯỜNG SINH LỰC,VẬT NUÔI HẾT BỆNH