ĐG GLUCO K+C THẢO DƯỢC ORAL (New)

196.000

HẤP THỤ NHANH GẤP 2.5 LẦN

THẢO DƯỢC CHỐNG NÓNG, GIẢI ĐỘC, TIÊU VIÊM, TĂNG CƯỜNG SINH LỰC,VẬT NUÔI HẾT BỆNH