DỊCH TRÙN QUẾ SUMI | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG VỖ BÉO – TĂNG CÂN – ĐẸP MÃ DẠNG DUNG DỊCH THẢO DƯỢC

379.0001.890.000

– Tăng trọng
– Tăng cường miễn dịch
– Kháng bệnh, dày lườn
– Nở ức, đỏ kích mào
– Hồng da, mượt lông