DICLASOL PRO | NHÓM KHÁNG SINH DUNG DỊCH UỐNG – CÔNG NGHỆ GEL HOÁ

119.000919.000

– Đặc trị các bệnh cầu trùng ruột non – Trị manh tràng – Trị máu tươi – Trị phân sáp trên gà, lợn