FARM – ZYME MIX | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG CÔNG NGHỆ BAO VIÊN

89.000690.000

MEN VI SINH TRỘN THỨC ĂN
– Tiêu hóa tốt
– Kích thích thèm ăn
– Vật nuôi mau lớn
– Phòng bệnh đường ruột
– Phân khuôn, ít mùi