FARMS – ĐIỆN GIẢI GLUCO ĐEN THẢO DƯỢC

ĐẬM ĐẶC – TĂNG LỰC – HẤP THỤ NHANH GẤP 4 LẦN

BỔ SUNG THAN HOẠT TÍNH, GLUCO, POTASIUM, SODIUM, THẢO DƯỢC CHỐNG NÓNG, GIẢI ĐỘC, TIÊU VIÊM, TĂNG CƯỜNG SINH LỰC, TIÊU HOÁ TỐT

Quy cách: 1 Lít