FARMS – NANO AgSOL THẢO DƯỢC (DT)

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN – SÁT TRÙNG NANO BẠC THẢO DƯỢC

Quy cách: 1 lít