FENDOX PLUS | NHÓM KHÁNG SINH DUNG DỊCH UỐNG – CÔNG NGHỆ GEL HOÁ

225.0001.850.000

– Đặc trị các bệnh thương hàn – Trị viêm phổi – Trị tụ huyết trùng – Trị viêm ruột