GENDOX GOLD | NHÓM SẢN PHẨM KHÁNG SINH BỘT CÔNG NGHỆ BAO VIÊN

3.960.000

– Đặc trị hen ghép tiêu chảy – Hen gà, suyễn lợn, khẹc vịt – Phân xanh, phân trắng – Viêm ruột hoại tử