GLUCO THẢO DƯỢC ORAL ĐIỆN GIẢI NHÂN SÂM

279.000

ĐẬM ĐẶC – TĂNG LỰC – HẤP THỤ NHANH GẤP 4 LẦN

BỔ SUNG NHÂN SÂM, GLUCO, POTASIUM, SODIUM, THẢO DƯỢC CHỐNG NÓNG, GIẢI ĐỘC, TIÊU VIÊM, TĂNG CƯỜNG SINH LỰC, TIÊU HOÁ TỐT