HEPATOX THẢO DƯỢC | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠNG DUNG DỊCH UỐNG

215.000990.000

GIẢI ĐỘC GAN THẬN THẢO DƯỢC
– Giải độc gan thận
– Tăng cường sức đề kháng
– Kích thích thèm ăn