IG ONE CARE | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠNG DUNG DỊCH UỐNG

62.9002.520.000

KHÁNG THỂ THẢO DƯỢC
– Kháng virus
– Giải độc gan cấp
– Tăng sức đề kháng
– Kháng bệnh
– Kích thích thèm ăn