MAXFLO LA @ | THUỐC TIÊM DẠNG DUNG DỊCH – CÔNG NGHỆ GEL HOÁ

94.900396.000

– Trị hen suyễn – Trị tiêu chảy – Trị phó thương hàn – Trị Lepto – Trị Ecoli