MEN SỐNG + CAO TỎI | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG CÔNG NGHỆ BAO VIÊN

179.000

MEN SỐNG CAO TỎI CHỊU KHÁNG SINH
– Phòng bệnh đường ruột
– Kích thích thèm ăn
– Tăng khả năng tiêu hóa
– Phân khuôn, ít mùi
– Tiết kiệm thức ăn
– Kích thích mọc lông nhung mao đường ruột, bảo vệ thành ruột