NANO CALCI PLUS | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠNG DUNG DỊCH UỐNG

215.000989.000

KHOÁNG HỮU CƠ
Công dụng:
– Bổ sung Canxi, khoáng hữu cơ
– Tăng trứng
– Chống bại liệt
– Chắc khung xương
– Bổ khớp