ORGANIC – ACID | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠNG DUNG DỊCH UỐNG

41.9001.690.000

– Kháng bệnh, tiêu hóa tốt
– Tăng cân, đẹp mã
– Tăng trứng, kéo dài tuổi đẻ

Quy cách: Can 1 lít, chai 100ml