STOP GIUN SÁN | NHÓM SẢN PHẨM NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

39.900345.000

KHÁNG SINH THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN (Hiệu quả NGAY sau khi sử dụng)
Khắc tinh các loại giun, sán trên gia súc, gia cầm