SUMI 888 | NHÓM SẢN PHẨM HỖN DỊCH TIÊM CÔNG NGHỆ NANO ĐỒNG HÓA

265.000639.000

– Đặc trị viêm phổi – Trị viêm khí quản-phế quản – Trị tụ huyết trùng, phó thương hàn – Trị bại huyết vịt, ort, Coryza, E.coli