SUMI – ZYM S09 NEW | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG CÔNG NGHỆ BAO VIÊN

160.000

MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH
– Kích thích thèm ăn
– Tăng khả năng tiêu hóa
– Phân khuôn, ít mùi
– Tiết kiệm thức ăn