SUPER ZYME ORAL | NHÓM DINH DƯỠNG BỔ SUNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠNG DUNG DỊCH UỐNG

219.0001.020.000

MEN SỐNG + CAO TỎI DẠNG NƯỚC
– Kích thích thèm ăn
– Tăng khả năng tiêu hóa
– Phân khuôn, ít mùi
– Tiết kiệm thức ăn