THÔNG KHÍ QUẢN | NHÓM SẢN PHẨM NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

29.000185.000

KHÁNG SINH THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN
– Kháng sinh thảo dược thiên nhiên
– Ngăn chặn các bệnh hô hấp, viêm phổi, ho hen, khò khè, khó thở, long đờm
– Thông khí quản, tăng cường sức đề kháng, kích thích thèm ăn