TIÊU CHẢY GÀ ĐÁ THẢO DƯỢC (DT)

CHẶN ĐỨNG TIÊU CHẢY – THÈM ĂN – TIÊU HOÁ TỐT – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

Quy cách: Chai 1 Lít, 20ml